Tentamen suicidii met barbituraten van internet

Klinische praktijk
S. Fáraz Chavoushi
Linda Mesman
Peter G. Noordzij
Maaike A. Sikma
Erik M. van Maarseveen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D491
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Intoxicaties met barbituraten zijn potentieel dodelijk. Door het beschikbaar komen van nieuwere anti-epileptica is de inzet van barbituraten bij epilepsie sterk gedaald en daarmee het aantal overdoseringen met deze middelen. Recent werd echter van overheidswege gealarmeerd over bestellingen via het internet van illegale geneesmiddelen voor suïcide, waaronder barbituraten.

Casus

Wij beschrijven 2 patiënten met een intoxicatie met respectievelijk amobarbital en thiopental. Ze hadden het barbituraat verkregen via het internet. Beide patiënten waren comateus en vertoonden ademhalingsdepressie; een van hen was ook hemodynamisch instabiel. Na intensieve ondersteunende therapie herstelden beide patiënten volledig.

Conclusie

Bij patiënten met coma, ademhalingsdepressie, afwezige hersenstamreflexen en shock zonder duidelijke oorzaak dient gedacht te worden aan een intoxicatie met een barbituraat, ook als er geen aanwijzingen zijn dat hiervoor eerder een recept is afgegeven of dat de patiënt – direct of indirect – toegang had tot barbituraten. Tijdige en optimale ondersteunende therapie geven een goede kans op volledig somatisch herstel.

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Ziekenhuisapotheek: S.F. Chavoushi, MSc, aios ziekenhuisfarmacie.

Afd. Intensive Care: L. Mesman, MSc, anios.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Intensive Care en Pijnbestrijding, Nieuwegein.

Dr. P.G. Noordzij, anesthesioloog-intensivist.

UMC Utrecht, Utrecht.

Intensive Care Centrum en Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: drs. M.A. Sikma, intensivist.

Afd. Apotheek: dr. E.M. van Maarseveen, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in opleiding.

Contact S.F. Chavoushi, MSc (sf.chavoushi@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste twee auteurs droegen in gelijke mate bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
S. Fáraz Chavoushi ICMJE-formulier
Linda Mesman ICMJE-formulier
Peter G. Noordzij ICMJE-formulier
Maaike A. Sikma ICMJE-formulier
Erik M. van Maarseveen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties