Versnelde eliminatie door hemoperfusie bij een patiënte met fenobarbitalintoxicatie

Klinische praktijk
A.W. Bouma
B. van Dam
I.A. Meynaar
H.G. Peltenburg
M.C.M. Walenbergh-van Veen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1642-5
Abstract

Samenvatting

Een 44-jarige vrouw werd thuis comateus aangetroffen na een tentamen suicidii. Toxicologisch onderzoek toonde een fenobarbitalintoxicatie aan. Patiënte werd behandeld op geleide van het symptomenbeeld. Na 10 dagen was de fenobarbitalspiegel niet gedaald en patiënte verbeterde klinisch niet. Zij werd daarop overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, dat door hemoperfusie de klaring van fenobarbital zou kunnen versnellen. Na hemoperfusie daalde de fenobarbitalspiegel sterk en herstelde patiënte volledig. Fenobarbital heeft een lange halfwaardetijd, daarom wordt geadviseerd versnelde eliminatietechnieken toe te passen indien de klinische toestand ernstig is en de fenobarbitalconcentratie duidelijk de toxische grenswaarden heeft overschreden. Het herhaald toedienen van geactiveerd kool versnelt de eliminatie van fenobarbital. Wanneer met deze techniek de spiegel onvoldoende snel daalt, komt hemoperfusie in aanmerking. Indien deze methode niet beschikbaar is, is hemodialyse een goed alternatief.

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda.

Afd. Apotheek: mw.A.W.Bouma, ziekenhuisapotheker in opleiding; mw.M.C.M.Walenbergh-van Veen, ziekenhuisapotheker.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.B.van Dam, assistent-geneeskundige; hr.dr.H.G.Peltenburg, internist-nefroloog.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Intensive Care, Delft.

Hr.dr.I.A.Meynaar, internist-intensivist.

Contact mw.A.W.Bouma (annemien.bouma@ghz.nl)

Ook interessant

Reacties