Tentamen suicidii met antidepressiva besteld via het internet

Klinische praktijk
Michael Burger
Margriet S. Bosma
Johan M. van der Klooster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3661
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Sinds de lancering van het internet heeft het zich ontwikkeld tot een massamedium waar wereldwijd 1,6 miljard mensen gebruik van maken. Het is anoniem, heeft een groot bereik, er is een oneindige informatiestroom en er is van alles te bestellen. Daaronder valt ook medicatie die normaliter alleen via een recept van een arts te verkrijgen is.

Casus

Een 27-jarige man deed een suïcidepoging met psychofarmaca verkregen via een illegale website in India. Hij ontwikkelde hierdoor een status epilepticus, rabdomyolyse, nierinsufficiëntie en longoedeem waarvoor hij op de Intensive Care moest worden opgenomen. Patiënt werd behandeld met medicatie, cardioversie, beademing en hemofiltratie en herstelde. Hij werd naar een psychiatrisch centrum verwezen.

Conclusie

Het aantal illegale online farmaceutische websites op het internet is het laatste decennium drastisch toegenomen. Deze websites verkopen medicatie zonder recept aan consumenten en daarbij vindt ook het traditionele arts-patiënt consult niet plaats. Veel geleverde medicijnen bevatten de verkeerde concentratie of een verkeerde werkzame stof en zijn vaak vervuild met andere stoffen. Het gemak waarmee deze levensbedreigende medicatie, zonder toezicht van een arts, online is te bestellen vormt een potentieel gevaar voor de volksgezondheid.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

Afd. Intensive Care: drs. M. Burger, arts-assistent; drs. J.M. van der Klooster, internist-intensivist.

Afd. Ziekenhuisapotheek: drs. M.S. Bosma, ziekenhuisapotheker in opleiding.

Contact drs. M. Burger (m.burger@sfg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2011

Ook interessant

Reacties