Temperatuurmeting bij kinderen: met de trommelvliesinfraroodmeter en de rectale kwikthermometer even goede resultaten op de spoedeisendehulpafdeling
Open

Onderzoek
13-05-1997
J.M.Th. Draaisma, R.J. van Lemmen, A.A.M. de Jong en W. Doesburg

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90.151, 5000 LC Tilburg.
Afd. Kindergeneeskunde: dr.J.M.Th.Draaisma, kinderarts; R.J.van Lemmen, assistent-geneeskundige.
Afd. Spoedeisende Hulp: A.A.M.de Jong, verpleegkundige.
Katholieke Universiteit, afd. Medische Statistiek, Nijmegen.
W.Doesburg, statisticus.
Correspondentieadres: dr.J.M.Th.Draaisma.