Te weinig aandacht voor basisvakken in medisch curriculum

Ter discussie
26-09-2018
Jan Hindrik Ravesloot
Aanvaard op 18-07-2018.
Gepubliceerd op 26-09-2018.
In print verschenen in week 39 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3013