Systemisch capillairleksyndroom
Open

Casuïstiek
04-02-2000
E. Beuls en B.J.A. Rijnders
Aanvaard op 12-10-1999.
Gepubliceerd op 04-02-2000.
In print verschenen in week 5 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:229-32