Systematische opsporing van infecties met Chlamydia trachomatis bij mannen en vrouwen zonder klachten in de huisartspraktijk met behulp van per post verstuurde urinemonsters
Open

Onderzoek
01-04-1999
I.G.M. van Valkengoed, A.J.P. Boeke, A.J.C. van den Brule, S.A. Morré, J.H. Dekker, C.J.L.M. Meijer en J.Th.M. van Eijk

Doel.

Vaststellen van de prevalentie van Chlamydia trachomatis(CT)-infecties bij ingeschrevenen in de huisartspraktijk en van determinanten van de infectie; bepalen van de participatiegraad bij een systematische screening per post door middel van urinemonsters via de huisartspraktijk.

Opzet.

Dwarsdoorsnedenonderzoek.

Methode.

Bij 15 huisartspraktijken, verspreid over Amsterdam, werden 11.005 aselect geïdentificeerde personen (5541 vrouwen en 5464 mannen) van 15-40 jaar uitgenodigd een ingevulde vragenlijst en een urinemonster op te sturen. CT werd vastgesteld door middel van een ligasekettingreactie (een DNA-amplificatiemethode) op urine. Bij een positieve uitslag werd de patiënt behandeld en werd partneropsporing verricht.

Resultaten.

Van de aangeschreven mannen nam 33 (1809/5464) en van de vrouwen 50 (2751/5541) deel aan het onderzoek. Ouderen participeerden vaker dan jongeren. Personen met een Nederlandse achtergrond namen vaker aan het onderzoek deel dan personen uit de overige bevolkingsgroepen. Bij 42 mannen en bij 79 vrouwen werd een CT-infectie geconstateerd (respectievelijk 2,3 en 2,9). Infecties kwamen frequenter voor bij patiënten met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond en in de leeftijdscategorie 21-25 jaar. Het type ziektekostenverzekering was geen indicator.

Conclusie.

De participatie bij deze systematische screening met via de post opgestuurde urinemonsters was bij mannen 33 en bij vrouwen 50. De CT-prevalentie bij mannen en vrouwen zonder symptomen was respectievelijk 2,3 en 2,9.