Symptomatische hyponatriëmie na gebruik van ecstasy

Klinische praktijk
Nicolasine D. Niemeijer
Coen van Guldener
Peter van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B90
Abstract

Samenvatting

Ecstasy, oftewel 3,4-methyleendioxymetamfetamine (MDMA), is een populaire partydrug. Het is een indirecte serotonineagonist en heeft eveneens dopaminerge en noradrenerge effecten. Echter, het gebruik ervan is niet zonder risico. Ernstige complicaties zijn hyperthermie, rabdomyolyse, levertoxiciteit en hyponatriëmie. Wij beschrijven een 19-jarige patiënte bij wie zich een symptomatische hyponatriëmie ontwikkelde na inname van ecstasy, waarschijnlijk als gevolg van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon in combinatie met inname van een grote hoeveelheid water.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda.

Drs. N.D. Niemeijer, arts in opleiding tot internist; dr. C. van Guldener en drs. P. van Wijngaarden, internisten.

Contact drs. N.D. Niemeijer (nniemeijer@amphia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 december 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties