Symptomatische hypocalciëmie geïnduceerd door denosumab

Klinische praktijk
Vania Baptista Lopes
Debbie Robbrecht
Sjoerd van Thiel
Coen van Guldener
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6159
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Botresorptieremmers, zoals denosumab, kunnen een symptomatische hypocalciëmie induceren in aanwezigheid van een vitamine D-deficiëntie. Een vitamine D-deficiëntie kan onder meer ontstaan na bariatrische chirurgie.

Casus

Wij beschrijven een 51-jarige patiënt die enkele jaren na bariatrische chirurgie een symptomatische hypocalciëmie ontwikkelde nadat zij was gestart met denosumab.

Conclusie

Een adequate calcium- en vitamine D-status is een algemene voorwaarde voor het starten van medicatie ter behandeling van osteoporose. Wij pleiten ervoor om vóór het starten van een behandeling met een botresorptieremmer niet alleen de calcium- maar ook de vitamine D-status te bepalen en deze zo nodig eerst te optimaliseren.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda.

Drs. V. Baptista Lopes, anios interne geneeskunde; drs. D. Robbrecht, aios interne geneeskunde; dr. S. van Thiel, internist-endocrinoloog; dr. C. van Guldener, internist.

Contact drs. V. Baptista Lopes (vbaptistalopes@amphia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Vania Baptista Lopes ICMJE-formulier
Debbie Robbrecht ICMJE-formulier
Sjoerd van Thiel ICMJE-formulier
Coen van Guldener ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties