Ernstige vitamine D-deficiëntie en hypocalciëmie na bariatrische chirurgie

Klinische praktijk
Harmke W. Korpershoek
Ellen M. Witteman
Johan R. Meinardi
E.J. (Hans) Vollaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A827
Abstract

Samenvatting

Een 60-jarige man kwam naar de spoedeisende hulp vanwege spierkrampen en retrosternale pijn. Laboratoriumonderzoek toonde een ernstige vitamine D-deficiëntie en hypocalciëmie. Enkele jaren tevoren had bariatrische chirurgie plaatsgevonden. Na een dergelijke malabsorptieve ingreep zijn stoornissen in de vetoplosbare vitamines en de mineralen een veelvoorkomend probleem. Herkenning en behandeling van deze stoornissen is van groot belang.

Auteursinformatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Interne Geneeskunde/MDL: drs. H.W. Korpershoek, arts-assistent in opleiding tot internist, dr. E.M. Witteman, maag-darm-leverarts, dr. J.R. Meinardi, internist-endocrinoloog. Afd. Klinische Farmacologie: E.J.Vollaard, ziekenhuisapotheker.

Contact drs. H.W. Korpershoek (harmkekorpershoek@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 september 2009

Ook interessant

Reacties

jom
zaat

In het artikel  is figuur 1 onjuist: het voedselkanaal hoort naar het caecum te lopen en het biliodigestieve kanaal is daarop geanastomoseerd.

De redactie.

Bekijk hier de gecorrigeerde figuur.