Suïcidaliteit bij mensen met autisme zonder verstandelijke beperking

Stand van zaken
25-06-2020
A.A. (Annelies) Spek

Samenvatting

  • Bij mensen met een autismespectrumstoornissen (ASS) is vaak sprake van suïcidaliteit.
  • Deze verhoogde kwetsbaarheid is gerelateerd aan autisme-specifieke factoren, zoals pestervaringen, rumineren en een verstoorde emotieregulatie, maar ook aan comorbiditeit, zoals depressie, ADHD en verslaving.
  • Suïcidaliteit komt vaker voor bij vrouwen met een ASS, mogelijk doordat zij meer neigen tot camouflage- en compensatiegedrag.
  • Bij mensen met een ASS beschermen sociale steun en het gevoel van acceptatie niet tegen suïcidale ideaties; praktische hulp, zoals het overnemen van huishoudelijke taken in geval van ziekte, is wel een beschermende factor.
  • Hulpverleners moeten voldoende oog hebben voor suïcidaliteit bij mensen met een ASS.
  • De behandeling moet gericht zijn op de lijdensdruk, zingeving, comorbiditeit, emotieregulatie, rumineren, praktische begeleiding, levensloopbegeleiding en pesten.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing