Suïcidaliteit bij mensen met autisme zonder verstandelijke beperking

Klinische praktijk
A.A. (Annelies) Spek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5078
Abstract

Samenvatting

  • Bij mensen met een autismespectrumstoornissen (ASS) is vaak sprake van suïcidaliteit.
  • Deze verhoogde kwetsbaarheid is gerelateerd aan autisme-specifieke factoren, zoals pestervaringen, rumineren en een verstoorde emotieregulatie, maar ook aan comorbiditeit, zoals depressie, ADHD en verslaving.
  • Suïcidaliteit komt vaker voor bij vrouwen met een ASS, mogelijk doordat zij meer neigen tot camouflage- en compensatiegedrag.
  • Bij mensen met een ASS beschermen sociale steun en het gevoel van acceptatie niet tegen suïcidale ideaties; praktische hulp, zoals het overnemen van huishoudelijke taken in geval van ziekte, is wel een beschermende factor.
  • Hulpverleners moeten voldoende oog hebben voor suïcidaliteit bij mensen met een ASS.
  • De behandeling moet gericht zijn op de lijdensdruk, zingeving, comorbiditeit, emotieregulatie, rumineren, praktische begeleiding, levensloopbegeleiding en pesten.
Auteursinformatie

Autisme Expertisecentrum, Eemnes: dr. A.A. Spek, klinisch psycholoog.

Contact A.A. Spek (a.spek@autismeexpertise.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.A. (Annelies) Spek ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties