Een hoog risico onder jongeren gedurende de eerste maand van behandeling

Suïcidaal gedrag vóór en na start antidepressiva*

Onderzoek
Fabian Termorshuizen
Saskia J.M. Palmen
Eibert R. Heerdink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9581
Abstract

Samenvatting

Doel

Er is gesuggereerd dat er een oorzakelijk verband is tussen antidepressivagebruik en een hoog risico op suïcidaal gedrag onder jongeren. Wij analyseerden het risico op suïcidepogingen direct vóór en na het starten met antidepressiva voor verschillende leeftijdsgroepen.

Opzet

Observationele, retrospectieve cohortstudie.

Methode

Declaratiegegevens van zorgverzekeraar Achmea uit de periode 2006-2011 (n = 66.196) werden gebruikt om het risico op een suïcidepoging en determinanten hiervan onder verzekerden met een eerste voorschrift voor een antidepressivum te onderzoeken.

Resultaten

Onder jongeren (< 25 jaar) werd het starten met antidepressiva voorafgegaan door een relatief hoog risico op een suïcidepoging (376,3 per 10.000 persoonsjaren). Dit hoge risico werd gevolgd door een statistisch niet-significante stijging gedurende de eerste maand van de behandeling en een trend naar lagere waarden daarna (p = 0,305). Onder volwassenen (≥ 25 jaar) daalde dit risico direct na het starten (p = 0,025). Het hoogste risico op suïcide als doodsoorzaak werd gevonden onder personen ouder dan 40 jaar in de eerste maand. Vrouwelijk geslacht was wel, maar behandelingskenmerken waren niet gerelateerd aan suïcidepogingen op jonge leeftijd kort na de start.

Conclusie

Jongeren hebben een blijvend hoog risico op een suïcidepoging gedurende de vroege fasen van de behandeling. Antidepressiva zijn op jonge leeftijd mogelijk minder effectief in het voorkómen van suïcidepogingen. Gezien het al aanwezige hoge risico voorafgaand aan het eerste gebruik, kan een oorzakelijk verband tussen antidepressivagebruik en suïcidaal gedrag niet bevestigd worden. Een hoog relatief risico op een suïcidepoging gedurende gebruik van antidepressiva is niet direct te vertalen naar het risico op suïcide.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in InternationalJournalofNeuropsychopharmacology (2015; online: 18 juli) met als titel ‘Suicide behavior before and after the start with antidepressants: a high persistent risk in the first month of treatment among the young’. Afgedrukt met toestemming.

Universiteit Utrecht, dep. Farmaceutische Wetenschappen, afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Utrecht.

Dr. F. Termorshuizen, epidemioloog (tevens: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht); dr. E.R. Heerdink, farmaco-epidemioloog (tevens: UMC Utrecht, afd. Klinische Farmacie, en Altrecht GGZ, Utrecht).

UMC Utrecht, Hersencentrum Rudolf Magnus, afd. Psychiatrie, Utrecht.

Dr. S.J.M. Palmen, psychiater.

Contact dr. F. Termorshuizen (F.Termorshuizen@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Dit onderzoek werd uitgevoerd dankzij een subsidie van het Fonds Psychische Gezondheid en een subsidie van ZonMw in het kader van het programma ‘Goed gebruik geneesmiddelen’. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Zorgverzekeraar Achmea en het CBS stelden de benodigde gegevens voor dit onderzoek beschikbaar.

Auteur Belangenverstrengeling
Fabian Termorshuizen ICMJE-formulier
Saskia J.M. Palmen ICMJE-formulier
Eibert R. Heerdink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties