Antidepressivarichtlijnen slecht nageleefd bij jeugd*

Onderzoek
Ymkje Anna de Vries
Peter de Jonge
Luuk Kalverdijk
H.J. (Jens) Bos
Catharina C.M. Schuiling-Veninga
Eelko Hak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D627
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of de Nederlandse richtlijnen voor de medicamenteuze behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten worden opgevolgd.

Opzet

Retrospectief databaseonderzoek.

Methode

We selecteerden de gegevens van kinderen en adolescenten van 6-17 jaar uit de IADB, een Nederlandse database over afgeleverde geneesmiddelen. We onderzochten of kinderen en adolescenten conform de richtlijnen fluoxetine als eerste antidepressivum kregen voorgeschreven en of de startdosering overeen kwam met de richtlijnen.

Resultaten

Van de 2942 kinderen en adolescenten bij wie behandeling met een antidepressivum was geïnitieerd, steeg de proportie die fluoxetine als eerste antidepressivum kreeg voorgeschreven van 10,1% in 1994-2003 naar 19,7% in 2010-2014. Meestal werd echter paroxetine (1994-2003) of citalopram voorgeschreven (2004-2014). Startdoseringen waren conform de richtlijnen bij 58% van de kinderen, bij 31% van de preadolescenten en bij 16% van de adolescenten. Van de adolescenten kreeg 60% een startdosering voor volwassenen voorgeschreven.

Conclusie

De richtlijnen worden slecht opgevolgd. Zo verkiezen artsen citalopram boven fluoxetine bij kinderen en adolescenten met een depressie. Verder krijgen adolescenten vaak een volwassen startdosering voorgeschreven. Extra inzet is nodig om naleving van de richtlijnen te verbeteren.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in European Child and Adolescent Psychiatry (17 maart 2016 (epub)) met als titel ‘Poor guideline adherence in the initiation of antidepressant treatment in children and adolescents in the Netherlands: choice of antidepressant and dose’. Afgedrukt met toestemming.

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie: Y.A. de Vries, MSc, promovenda medische wetenschappen; prof.dr. P. de Jonge, psycholoog (tevens: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Ontwikkelingspsychologie); drs. L. Kalverdijk, psychiater.

Afd. Farmacie: H.J. Bos, BSc, informaticus; dr. C.C.M. Schuiling-Veninga, apotheker; prof.dr. E. Hak, epidemioloog.

Contact Y.A. de Vries, MSc (y.a.de.vries@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Anna Meijer droeg bij aan het inkorten van het originele artikel en het vertalen naar het Nederlands.

Auteur Belangenverstrengeling
Ymkje Anna de Vries ICMJE-formulier
Peter de Jonge ICMJE-formulier
Luuk Kalverdijk ICMJE-formulier
H.J. (Jens) Bos ICMJE-formulier
Catharina C.M. Schuiling-Veninga ICMJE-formulier
Eelko Hak ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties