Succesvol oud op hoge leeftijd; de 'Leiden 85-plus Studie'

Onderzoek
A. Bootsma-van der Wiel
M. von Faber
E. van Exel
J. Gussekloo
A.M. Lagaay
E. van Dongen
D.L. Knook
S. van der Geest
R.G.J. Westendorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:985-90
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen hoeveel 85-jarige personen in de bevolking succesvol oud waren, volgens de definitie ‘optimaal functioneren en welbevinden’ (kwantitatieve benadering) en volgens henzelf (kwalitatieve benadering).

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Alle inwoners van Leiden die waren geboren in de periode 1 september 1912-31 augustus 1914, werden kort na hun 85e verjaardag gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Het aantal deelnemers was 599 (87): 397 vrouwen en 202 mannen. Tijdens een bezoek aan huis werden vragenlijsten met hen ingevuld en bij een representatieve groep van 27 deelnemers werd een diepte-interview gehouden over hun ervaringen met het oud worden en oud-zijn.

Resultaten

Van de 599 deelnemers hadden 267 (45) optimale scores voor welbevinden, 79 (13) voor functioneren en 58 (10) voor beide criteria voor succesvol oud-zijn. Van de 27 geïnterviewde personen omschreven 22 (81) zichzelf als tevreden met hun leven en als succesvol oud. Deelnemers vonden optimaal functioneren belangrijk om succesvol oud te kunnen zijn, maar beschouwden het hebben van sociale contacten als de belangrijkste voorwaarde voor welbevinden. Het vermogen om zich te kunnen aanpassen aan beperkingen was essentieel om tevreden te blijven en succesvol oud te zijn.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, sectie Gerontologie en Geriatrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.A.Bootsma-van der Wiel en hr.dr.E.van Exel, artsen-onderzoekers; mw.dr.M.von Faber, medisch antropoloog (tevens: Universiteit van Amsterdam, afd. Sociologie/Antropologie, Amsterdam); mw.dr. J.Gussekloo, huisarts; mw.dr.A.M.Lagaay, internist-klinisch geriater; hr.prof.dr.D.L.Knook, gerontoloog; hr.prof.dr.R.G.J.Westendorp, internist-epidemioloog.

Universiteit van Amsterdam, afd. Sociologie/Antropologie, Amsterdam.

Mw.dr.E.van Dongen en hr.prof.dr.S.van der Geest, medisch antropologen.

Contact mw.dr.J.Gussekloo (jgussekloo@lumc.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met alle auteurs van de eerdere publicatie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties