Oorzaken en gevolgen van cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd; de 'Leiden 85-plus Studie'

Klinische praktijk
J. Gussekloo
A.J.M. de Craen
E. van Exel
A. Bootsma-van der Wiel
R.G.J. Westendorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:979-83
Abstract

Samenvatting

- Gezien de absolute en relatieve toename van het aantal oudste ouderen is het belangrijk om oorzaken en gevolgen van ziekten op hoge leeftijd in kaart te brengen. Een van de aandachtsgebieden van de ‘Leiden-85-plus Studie’, een bevolkingsonderzoek onder 85-jarigen in de stad Leiden, is dan ook de bestudering van oorzaken en gevolgen van cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd.

- Cognitieve achteruitgang is de belangrijkste bedreiging van de zelfredzaamheid van oudste ouderen; 85-jarige mensen met een beperking in het cognitief functioneren (prevalentie 35) hebben een tienmaal grotere kans op het hebben van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven. Als deze cognitieve achteruitgang zou kunnen worden voorkomen, kan een groot deel van de beperkingen in de zelfredzaamheid in de algemene populatie worden voorkomen (populatieattributief risico: 70). Beperkingen in het cognitief functioneren hangen sterk samen met het vóórkomen van hart- en vaatziekten, en ook met lagere gemiddelde HDL-cholesterolconcentratie en uitingen van ontsteking.

- Vasculaire factoren blijken nauw betrokken te zijn bij het ontstaan van cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd. Daarom zal toekomstig therapeutisch onderzoek moeten uitwijzen in hoeverre beïnvloeding van risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan leiden tot het voorkómen van de achteruitgang van cognitief functioneren op hoge leeftijd.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, sectie Gerontologie en Geriatrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.J.Gussekloo, huisarts; hr.dr.A.J.M.de Craen, epidemioloog; hr.dr.E.van Exel en mw.dr.A.Bootsma-van der Wiel, artsen-onderzoekers; hr.prof.dr.R.G.J.Westendorp, internist-epidemioloog.

Contact mw.dr.J.Gussekloo (jgussekloo@lumc.nl)

Ook interessant

Reacties