Subsidies Nutricia Research Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:343

Bovengenoemde Stichting stelt subsidies en beurzen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van humane voeding. Subsidieerbare onderzoeksprojecten moeten een looptijd hebben van maximaal 2 jaar, waarbij na het eerste jaar een voortgangsrapportage wordt verlangd. Internationale trainingfellowships worden voor maximaal 1 jaar toegekend. De aanvragen worden beoordeeld door een internationaal samengestelde wetenschappelijke adviesraad onder voorzitterschap van prof.dr.H.K.A.Visser (Rotterdam). De sluitingsdatum voor aanvragen is 1 september 1991.

Aanvraagformulieren voor projectsubsidies, internationale trainingfellowships en eventueel in aanmerking komende publikaties zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Nutricia Research Foundation, Postbus 1, 2700 MA Zoetermeer.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties