Subsidies en prijs van Nutricia Research Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:619

De Nutricia Research Foundation stelt subsidies en beurzen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van humane voeding.

De subsidie voor onderzoeksprojecten geldt in principe voor een looptijd van een jaar, doch zij kan met een jaar verlengd worden, waarbij na het eerste jaar een voortgangsrapportage wordt verlangd. Internationale ‘training fellowships’ worden toegekend voor maximaal een jaar met een toelage van ten hoogste US 25.000,-. Voorts worden jaarlijks twee stimuleringsprijzen uitgereikt aan studenten die hebben deelgenomen aan onderzoek en bijgedragen hebben aan één of meer publikaties.

Aanvragen dienen vóór 1 september 1993 te zijn ingediend. Zij worden beoordeeld door een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties