Subsidies Nutricia Research Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:874

Bovengenoemde Stichting stelt subsidies en beurzen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van humane voeding. Subsidieerbare onderzoeksprojecten moeten een looptijd hebben van maximaal 2 jaar, waarbij na het eerste jaar een voortgangsrapportage wordt verlangd. Internationale trainingfellowships worden voor maximaal 1 jaar toegekend. De aanvragen worden beoordeeld door een internationaal samengestelde wetenschappelijke adviesraad onder voorzitterschap van prof.dr.H.K.A.Visser (Rotterdam). De sluitingsdatum voor aanvragen is 1 september 1990.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Nutricia Research Foundation, Postbus 1, 2700 MA Zoetermeer.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties