Sublinguale immunotherapie bij kinderen met allergische rinitis in de huisartsenpraktijk*
Open

Onderzoek
15-08-2012
Cindy M.A. de Bot, Heleen Moed, Marjolein Y. Berger, Esther Röder, Wim C.J. Hop, Hans de Groot, Johan C. de Jongste, Roy Gerth van Wijk, Patrick J.E. Bindels en Johannes (Hans) C. van der Wouden

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Pediatric Allergy and Immunology (2012;23:150-8) met als titel ‘Sublingual immunotherapy not effective in house dust mite-allergic children in primary care’. Afgedrukt met toestemming. Medline

Erasmus MC, Rotterdam

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. C.M.A. de Bot, MSc, gezondheidswetenschapper; dr. H. Moed, medisch bioloog; prof.dr M.Y. Berger (tevens: UMCG, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen), en prof.dr. P.J.E. Bindels, huisartsen; dr. J.C. van der Wouden, socioloog (thans: VUmc).

Afd. Allergologie: dr. E. Röder, arts-onderzoeker; prof.dr R. Gerth van Wijk, allergoloog.

Afd. Biostatistiek: dr. W.C.J. Hop, statisticus.

Reinier de Graaf Groep, afd. Kinderallergologie, Delft.

Dr. H. de Groot, MD, allergoloog.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, Rotterdam.

Prof.dr. J.C. de Jongste, kinderlongarts.

Contactpersoon: dr. H. Moed (h.moed@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek werd gefinancierd door Artu Biologicals.
Aanvaard op 25 januari 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Cindy M.A. de BotICMJE-formulier
Heleen MoedICMJE-formulier
Marjolein Y. BergerICMJE-formulier
Esther RöderICMJE-formulier
Wim C.J. HopICMJE-formulier
Hans de GrootICMJE-formulier
Johan C. de JongsteICMJE-formulier
Roy Gerth van WijkICMJE-formulier
Patrick J.E. BindelsICMJE-formulier
Johannes (Hans) C. van der WoudenICMJE-formulier