Subjectief en objectief succes van colposuspensie volgens Burch ten aanzien van continentie, tevredenheid en mictiepatroon

Onderzoek
J.M.L. Groeneweg
M.E. Vierhout
A.F.P. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1277-80
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de subjectieve (ervaren) en de objectieve (gemeten) continentie en de mate van tevredenheid na een colposuspensie volgens Burch bij patiënten met een stress-incontinentie.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Ikazia Ziekenhuis. Rotterdam, afdeling Gynaecologie.

Methode

In de periode september-december 1992 vulden 61 patiënten een enquête in met 9 vragen waarin de pre- en postoperatieve situatie werden vergeleken op het punt van incontinentie en mictie. De tevredenheid werd gescoord met behulp van een 5-puntsschaal. De objectieve continentie en de mictiefrequentie werden met een verbandtest tijdens mobiel urodynamisch onderzoek gemeten (n = 29).

Resultaten

De respons was 100, de tevredenheid 90, de subjectieve continentie 70, de objectieve continentie 59. De subjectieve mictiefrequentie daalde van 17,0 naar 7,7, de objectieve van 10,4 naar 8,1 en het urineverlies van 10,8 naar 2,0 gh. De resistentie tegen aandrang nam toe bij 46 patiënten (75), significant meer bij de tevreden dan bij de ontevreden groep.

Conclusie

Voor de postoperatieve tevredenheid lijken de ernst en het tijdstip van eventueel urineverlies en de positieve of negatieve bijwerkingen van een colposuspensie belangrijker dan de absolute afwezigheid van incontinentie. Als objectieve maat van succes wordt de verbandtest aanbevolen, vanwege de eenvoudige interpretatie en uitvoerbaarheid.

Auteursinformatie

Ikazia ziekenhuis, afd. Gynaecologie, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam.

Mw.J.M.L.Groeneweg, assistent-geneeskundige; dr.M.E.Vierhout, gynaecoloog.

Merwede Ziekenhuis, afd. Gynaecologie, Dordrecht.

Mw.A.F.P.Mulder, gynaecoloog.

Contact mw.J.M.L.Groeneweg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties