Stunning, hibernation, and calcium in myocardial ischemia and reperfusion.

Media
L.H. Opie
K.I. Lie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:560

Stunning, hibernation, and calcium in myocardial ischemia and reperfusion. Onder redactie van L.H.Opie. 288 bl., fig., tabellen. Kluwer, Boston 1992 (voor Nederland: Kluwer, Dordrecht). ISBN 0-7923-1793-9. Prijs: ingen. ƒ 165,-.

Dit uitermate belangwekkende boek is een bundeling van een aantal artikelen die aanvankelijk zijn gepubliceerd in Cardiovascular Drugs and Therapy, onder…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties