Diagnostiek van ischemische hartaandoeningen met behulp van kernspinresonantie-technieken

Klinische praktijk
A. de Roos
E.E. van der Wall
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:902-7

Zie ook de artikelen op bl. 891 en 896.

Inleiding

Kernspinresonantie-tomografie of ‘magnetic resonance imaging’ (MRI) verschaft bij patiënten met een ischemische hartaandoening klinisch waardevolle informatie, die niet of minder goed met andere beeldvormende methoden te verkrijgen is. Op MRI-afbeeldingen van het hart kunnen wandbewegingsstoornissen van de linker ventrikel in verschillende anatomische afbeeldingsvlakken worden geanalyseerd. Tegelijkertijd verkrijgt men informatie over de weefselsamenstelling van het myocard.1-3 De perfusie van het myocard kan worden gemeten door gebruik te maken van snelle MRI-opnamen in combinatie met intraveneuze toediening van een paramagnetisch MRI-contrastmiddel.2 Bij MRI verschaft één onderzoekstechniek dus informatie over zowel functie als perfusie van het myocard, hetgeen inzicht biedt in de vitaliteit van het aangetaste myocard bij ischemische hartaandoeningen.3

Op dit moment worden technieken ontwikkeld voor angiografische afbeeldingen van de grote coronaire arteriën met MRI (figuur 1) en om metabole informatie te verzamelen over de energiehuishouding van de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Cardiologie: dr.E.E.van der Wall, cardioloog (tevens: Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland, Utrecht).

Contact Afd. Radiodiagnostiek: dr.A.de Roos, radiodiagnost

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties