Kernspinresonantie-afbeeldingen en -spectroscopie bij multipele sclerose

Opinie
J.M. Minderhoud
E.J. 's-Gravenmade
L.G.F. Sinnige
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:891-6

Zie ook de artikelen op bl. 896 en 902.

In dit tijdschriftnummer wordt door Tas et al. de waarde van magnetische of kernspinresonantie voor de diagnostiek van multipele sclerose (MS) en voor de evaluatie van behandelingen bij MS beschreven.1 MS was tot de komst van de magnetische resonantie als beeldvorming (‘imaging’; MRI) een ziekte die vrijwel alleen door klinische diagnostiek geconstateerd kon worden. Afwijkingen in de liquor cerebrospinalis (pleiocytose, IgG-produktie en oligoklonale banden) en afwijkingen die door middel van geëvoceerde potentialen konden worden aangetoond, werden gebruikt ter bevestiging van de klinische diagnose. Grote letsels konden met computertomografie (CT) wel eens zichtbaar gemaakt worden, maar pas na de komst van bij mensen uitvoerbaar MRI-onderzoek konden afwijkingen in de hersenen zichtbaar gemaakt worden.2

Kernspinresonantie-tomografie

Zoals door Tas et al. uiteen is gezet, is een MRI-onderzoek een belangrijk diagnostisch hulpmiddel, dat de waarde van de geëvoceerde potentialen als diagnostische hulpmiddelen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.J.M.Minderhoud en L.G.F.Sinnige, neurologen; E.J.'s-Gravenmade, fysisch-chemicus.

Contact prof.dr.J.M.Minderhoud

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties