'Stunning', 'preconditioning' en 'hibernation'; aspecten van ischemie en reperfusie van het myocard

Klinische praktijk
T.J.C. Ruigrok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2526-32

Inleiding

Ischemie van het myocard treedt op wanneer de coronaire doorbloeding zodanig is afgenomen dat het zuurstofaanbod achterblijft bij de behoefte van de hartspier. De metabole en de functionele veranderingen die hierbij optreden, zijn aanvankelijk reversibel maar kunnen, afhankelijk van de duur en de ernst van de ischemie, celdood tot gevolg hebben. Bij patiënten met een acuut hartinfarct treedt naar schatting reeds na 20 tot 60 minuten irreversibele celbeschadiging op wanneer er weinig of geen collaterale bloedvoorziening is en het zuurstofverbruik van het myocard relatief groot is. Bij goed ontwikkelde collaterale bloedvoorziening en een gering zuurstofverbruik kan deze periode 2 tot 6 uur bedragen.

Volledig metabool en functioneel herstel van het myocard bij ernstige ischemie vindt slechts plaats door middel van reperfusie. Deze kan spontaan optreden of moet door middel van medicamenteuze trombolyse, percutane transluminale coronairangioplastiek (PTCA) of coronaire bypass-chirurgie worden bewerkstelligd. Een overvloed aan experimentele en klinische gegevens toont…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.T.J.C.Ruigrok, biochemicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties