Stroke-services toenemend effectief

Opinie
H.J.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2321-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2344.

via stroke-units naar stroke-services

In 1988 kwam een openbaar en multidisciplinair King’s Fund Forum in Londen tot een eerste ‘Consensus statement on the treatment of stroke’. Een CT-scan was toen nog zeer beperkt beschikbaar en er was weinig therapeutisch nieuws. Des te meer nadruk viel op de noodzaak de zorg in de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase van een beroerte snel en doeltreffend aaneen te laten sluiten. Ook werd vurig gepleit voor een meer patiëntgerichte synergie tussen de vele therapeutische disciplines. ‘De enige die naar mij wilde luisteren,’ zei tenslotte een ervaringsdeskundige tegen 350 muisstille professionals in de zaal, ‘was een logopedist, maar naar haar luisterde óók bijna niemand.’

In 1995 stelde de Pan European Consensus Meeting on Stroke Management in de ‘Verklaring van Helsingborg’ doelen voor het jaar 2005 ten aanzien van behandeling van beroerten in Europa op…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Postbus 2088, 2301 CB Leiden.

Contact Hr.prof.dr.H.J.M.Cools, verpleeghuisarts (h.j.m.cools@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties