Straatdokters slaan alarm over epidemie van onverzekerde daklozen
Open

Ter discussie
21-03-2016
Marcel T. Slockers, Igor R.A.L. van Laere en Ronald B.J. Smit
Aanvaard op 01-01-2016.
Gepubliceerd op 21-03-2016.
In print verschenen in week 14 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D214