Gegevens van het straatdoktersspreekuur in de periode 2006-2017

Rotterdamse daklozen met een zorgvraag

Onderzoek
Marcel T. Slockers
Igor R.A. van Laere
Andrea R. van der Gevel
Christian G. Slockers
Chantal van Marlen-Bos
Johan P. Mackenbach
Ed F. van Beeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4656
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de demografische en medische kenmerken en veranderingen van de zorgbehoeften van patiënten op de Rotterdamse straatdokterspreekuren.

Opzet

Retrospectief, observationeel onderzoek.

Methode

Gegevens waren afkomstig van geregistreerde straatdokterspreekuurcontacten in de periode 2006-2017 en van een Rotterdamse huisartsenpraktijk. De leeftijd, het geslacht en de International Classification of Primary Care(ICPC)-diagnosen van deze patiënten werden geanalyseerd voor 3 periodes van elk 4 jaar: 2006-2009, 2010-2013 en 2014-2017. Per periode werd het aantal unieke personen vastgelegd dat in die periode ten minste 1 keer op het straatdokterspreekuur was gekomen. De ICPC-diagnosen van daklozen uit 2014-2017 werden vergeleken met die van patiënten uit een Rotterdamse huisartsenpraktijk.

Resultaten

Bij de straatdokter vormden psychische aandoeningen het grootste aandeel in de geregistreerde aandoeningen bij daklozen, gevolgd door hart- en vaatziekten en endocriene problemen. In de straatdokterregistratie zagen we ziektebeelden die kenmerkend zijn voor daklozen en die extra zorg vragen, zoals drugs- en alcoholverslaving, hiv-infectie, COPD, tuberculose en hepatitis C. Het aandeel patiënten met een psychische aandoening of een fysiek trauma was hoger bij de straatdokters dan in een reguliere huisartsenpraktijk. Sinds 2006 namen de percentages vrouwen en ouderen toe in de straatdokterpopulatie. Er was een stijging in het aandeel patiënten bij wie een zorgepisode voor hart- en vaatziekten (met name hypertensie), een endocriene aandoening (met name diabetes mellitus en schildklierziekten) of een oncologische aandoening geregistreerd was.

Conclusie

Daklozen hebben een relatief grote behoefte aan zorg voor psychische problemen en traumata. Gezien de stijging van het aandeel daklozen met een chronische ziekte of risicofactoren daarvoor, lijkt het straatdokterspreekuur zich steeds meer in de richting van de reguliere zorg te bewegen. Extra zorg gericht op de klassieke ziektebeelden bij daklozen is echter nog steeds noodzakelijk.

Auteursinformatie

CVD Havenzicht, Rotterdam: drs. M.T. Slockers, huisarts-straatdokter (tevens: Gezondheidscentrum DWL-de Esch, Rotterdam); A.R. van der Gevel, verpleegkundige en zorgcoördinator; C. van Marlen-Bos, ondersteunster. Doctors for Homeless foundation, Amstelveen: dr. I.R.A. van Laere, arts maatschappij en gezondheid. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: drs. C.G. Slockers, huisarts in opleiding. Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam: prof.dr. J.P. Mackenbach en dr. E.F. van Beeck, sociaal geneeskundigen.

Contact M.T. Slockers (marcelslockers@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel T. Slockers ICMJE-formulier
Igor R.A. van Laere ICMJE-formulier
Andrea R. van der Gevel ICMJE-formulier
Christian G. Slockers ICMJE-formulier
Chantal van Marlen-Bos ICMJE-formulier
Johan P. Mackenbach ICMJE-formulier
Ed F. van Beeck ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties