Straatdokters slaan alarm over epidemie van onverzekerde daklozen

Opinie
Marcel T. Slockers
Igor R.A.L. van Laere
Ronald B.J. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D214
Abstract

De Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) signaleert een toename van het aantal onverzekerde patiënten dat geen verzekeringsrecht heeft. Daarom luiden wij in dit artikel de noodklok over een zogenoemde ‘onverzekerdenepidemie’ onder Nederlandse dak- en thuislozen. Hierbij beperken we ons tot die Nederlanders die geen adres hebben en die daardoor onverzekerd zijn geraakt. Praktisch betekent dit dat zorgverleners geen aanspraak maken op vergoeding voor de geleverde zorg, tenzij lokaal specifieke financiële regelingen zijn getroffen met een GGD.

Namens de NSG vragen we begrip voor de omstandigheden die eraan hebben bijgedragen dat deze mensen onverzekerd zijn en voor hoe ingewikkeld het voor hen is om zich opnieuw te verzekeren. Tot slot doen wij aanbevelingen om de toegang tot de medische basiszorg voor dak- en thuislozen te verbeteren om onnodig individueel leed en onnodige kosten voor de samenleving te voorkomen.

Onverzekerdenepidemie

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal personen dat minimaal…

Auteursinformatie

Gezondheidscentrum DWL-de Esch, Rotterdam.

Drs. M.T. Slockers, huisarts/straatdokter.

Doctors for Homeless Foundation, Amstelveen.

Dr. I.RA.L. van Laere, arts maatschappij en gezondheid.

Gemeente Utrecht, Uitvoeringsorganisatie Volksgezondheid, Utrecht.

Drs. R.B.J. Smit, arts maatschappij en gezondheid, profiel beleid en advies.

Contact drs. M.T. Slockers (slockers@knmg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel T. Slockers ICMJE-formulier
Igor R.A.L. van Laere ICMJE-formulier
Ronald B.J. Smit ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De bureaucratische problemen die ontstaan door op zich redelijke regelingen moeten voor de doelgroep zo snel mogelijk adequaat opgelost worden. Deze medeburgers kunnen nu een keer door een aantal factoren niet voldoen aan wat er gevraagd wordt.  Bij de oplossingen die noodzakelijk zijn, moet men niet bang zijn voor misbruik maar vertrouwen hebben in de hulpverleners in de MO en de GGD om die dingen te doen die snel en effectief de zorg aan onze meest kwetsbare medemensen weer mogelijk maken. De wijze waarop wij nu regelmatig moeten werken voldoet nu niet aan de letter van de wet, maar wel aan de geest van de wet !! en maakt dat wij handelen naar wat wij ooit beloofd of gezworen hebben.