Stoppen met roken: hoe jonger, hoe beter
Open

In het kort
12-08-2001
M. Kabos en S. Mahesh

Volgens recente cijfers rookt aan het eind van de brugklas 23 van de Nederlandse scholieren en aan het eind van de middelbare school zelfs 44 (jaarverslag 2000; www.stivoro.nl); dit gebruik ligt hoger dan bij de jeugd in ons omringende landen en ook hoger dan bij volwassen Nederlanders. De vraag hoe ...