De effectiviteit van stoppen-met-rokenmethoden die in Nederland beschikbaar zijn: een systematische review op basis van Cochrane-gegevens

Onderzoek
M.C. Willemsen
E.J. Wagena
C.P. van Schayck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:922-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Een overzicht krijgen van in de Cochrane Library beschikbare gegevens over in Nederland bestaande stopmethoden en hulpmiddelen bij stoppen met roken.

Opzet

Systematisch literatuuroverzicht.

Methode

Methoden om te stoppen met roken die in 1999 en 2000 in Nederland gebruikelijk waren, werden geselecteerd uit eerder verricht onderzoek. Gegevens uit relevante Cochrane-reviews over die stopmethoden werden verzameld, waarna de effectiviteit werd berekend als gepoolde oddsratio's en als percentages van 12 maanden continue abstinentie.

Resultaten

De volgende methoden waren effectiever dan placebo: schriftelijk advies op maat, individuele counseling, telefonische counseling, groepscursus, alle vormen van nicotinetherapie, bupropion en nortriptyline. Acupunctuur was niet beter dan placebo. Over hypnotherapie kon geen eenduidige uitspraak worden gedaan. Naar de Allen Carr-methode was geen gerandomiseerd onderzoek verricht. Percentages van 12 maanden continue abstinentie van de bewezen effectieve methoden waren: advies op maat: 7, individuele counseling: 16, telefonische counseling: 7,5, nicotinekauwgom: 17, nicotinepleisters: 13, nicotine-inhaler: 17, nicotinetabletten: 20, bupropion: 17 en nortriptyline: 24. De stoppercentages van nicotinetabletten en nortriptyline waren gebaseerd op slechts 2 respectievelijk 1 studie.

Conclusie

Er zijn verschillende bewezen effectieve stoppen-met-roken-ondersteuningsvormen in Nederland beschikbaar. De langetermijnsuccespercentages varieerden van 7 tot 24.

Auteursinformatie

STIVORO voor een rookvrije toekomst, Postbus 16.070, 2500 BB Den Haag.

Dr.M.C.Willemsen, psycholoog.

Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Drs.E.J.Wagena, gezondheidswetenschapper; prof.dr.C.P.van Schayck, epidemioloog.

Contact dr.M.C.Willemsen (mwillemsen@stivoro.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties