Therapieën voor stoppen met roken (antidepressiva, nicotinevervanging en counseling) en implicaties voor de behandeling van patiënten met chronische obstructieve longziekte

Klinische praktijk
E.J. Wagena
M.J.H. Huibers
C.P. van Schayck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1492-6
Abstract

Samenvatting

- Slechts een klein percentage van rokers die zeggen te willen stoppen in het aankomende half jaar lukt dit op termijn ook daadwerkelijk. Dit komt niet alleen door de verslavende werking van roken, maar ook door psychologische en sociale factoren.

- Aangezien ongeveer 80 van de personen die nicotinevervanging gebruiken na enige tijd weer begint met roken, is er de laatste jaren veel interesse voor niet-nicotinebevattende producten als strategie voor stoppen met roken.

- Met name de antidepressiva bupropion en nortriptyline blijken in vergelijking met placebo effectieve hulpmiddelen bij het stoppen met roken (relatief risico(RR)nortriptyline: 2,7; 95-BI: 1,3-5,3; RRbupropion: 1,5; 95-BI: 1,1-2,6).

- Een gecombineerde strategie van nicotinevervanging of antidepressiva (bupropion of nortriptyline) met counseling, waarmee zowel de fysiologische als psychosociale aspecten van stoppen met roken worden aangepakt, lijkt het effectiefst.

- Hoewel stoppen met roken als de belangrijkste (preventieve) interventie wordt beschouwd in de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD), is weinig onderzoek uitgevoerd bij COPD-patiënten.

- De antidepressiva bupropion en nortriptyline lijken voor patiënten met COPD interessant. Immers, niet alleen is het roken van sigaretten de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van de ziekte, maar COPD-patiënten zijn ook chronisch zieken met een verhoogde prevalentie van depressie. Bovendien is een relatie aangetoond tussen roken en depressie, en de aanwezigheid van een depressie of depressieve klachten blijkt een belangrijke oorzaak te zijn van een terugval tot roken.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

E.J.Wagena, gezondheidswetenschapper; M.J.H.Huibers, onderzoeker; prof.dr.C.P.van Schayck, epidemioloog.

Contact E.J.Wagena (edwin.wagena@hag.unimaas.nl)

Ook interessant

Reacties