Stoppen met roken: hoe jonger, hoe beter

Onderzoek
M. Kabos
S. Mahesh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1571-2

Volgens recente cijfers rookt aan het eind van de brugklas 23 van de Nederlandse scholieren en aan het eind van de middelbare school zelfs 44 (jaarverslag 2000; www.stivoro.nl); dit gebruik ligt hoger dan bij de jeugd in ons omringende landen en ook hoger dan bij volwassen Nederlanders. De vraag hoe…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties