Stichting Werkgroep Urodynamica Nederland

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2195-9

Vergadering gehouden op 2 maart 1991 te Vaals

A.Remmers, E.S.C.van Waalwijk van Doorn en R.A.Janknegt (Maastricht), Prevalentie van incontinentie voor urine bij bewoners van bejaardenhuizen in Midden-Limburg; voorlopige resultaten

Incontinentie voor urine is bij ouderen vaak een niet onderkend probleem. Dit onderzoek is opgezet om de omvang van dit probleem in bejaardenhuizen vast te stellen. Andere vragen waren: hoe ernstig is de incontinentie? wat is de prevalentie van de verschillende typen van urine-incontinentie? welke symptomen en bijkomende afwijkingen, die mogelijk met incontinentie samenhangen, zijn er aan te wijzen? en hoe is het gebruik van opvangmaterialen, de hulpvraag en het zich…

Auteursinformatie

Stichting Werkgroep Urodynamica Nederland, pa Rijksuniversiteit, Laboratorium voor Fysiologie, Postbus 9604, 2300 RC Leiden.

Dr.E.Marani, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties