Sterfte door longkanker daalt bij mannen en stijgt bij vrouwen

Onderzoek
K.T. den Boer
M. Kallewaard
P.H.M. Peeters
A.L.M. Verbeek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1493-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de trend in de sterfte door longkanker over de periode 1951-1992 voor mannen en vrouwen in Nederland.

Opzet

Descriptief onderzoek.

Methode

In een eerdere publikatie werd de longkankersterfte voor de periode 1951-1982 nagegaan met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bevolkingsopbouw en sterfteaantallen. Er werd direct gestandaardiseerd voor leeftijd met de Nederlandse sompopulatie van 1951-1982 als standaard. Dezelfde methode werd gevolgd voor het bepalen van de longkankersterfte voor mannen en vrouwen tot en met 1992.

Resultaten

Het direct voor leeftijd gestandaardiseerde longkankersterftecijfer voor mannen daalde vanaf 1987, terwijl dit cijfer voor vrouwen voortdurend toenam. Voor mannen was een daling van het leeftijdsspecifieke longkankersterftecijfer te zien in de kalenderperioden vanaf 1983-1987 en in de geboortencohorten vanaf 1916-1920. Voor vrouwen daarentegen was er een continue stijging tot en met de recentste kalenderperiode 1988-1992 en tot en met de jongste bestudeerde geboortencohort 1931-1935.

Conclusie

De longkankersterfte bij mannen blijkt over een top te zijn, bij vrouwen neemt deze voortdurend toe.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, faculteit Geneeskunde, afd. Epidemiologie, Postbus 80.035, 3508 TA Utrecht.

Mw.K.T.den Boer, medisch student; mw.drs.M.Kallewaard, epidemioloog in opleiding; mw.dr.P.H.M.Peeters, arts-epidemioloog.

Katholieke Universiteit, Faculteit der Medische Wetenschappen, afd.

Epidemiologie, Nijmegen.

Prof.dr.A.L.M.Verbeek, arts-epidemioloog.

Contact mw.drs.M.Kallewaard

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties