Trends in incidentie van kanker in Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Limburg in de periode 1975-1986; bericht uit de IKZ/SOOZ-kankerregistratie

Onderzoek
J.W.W. Coebergh
M.Th. Verhagen-Teulings
M.A. Crommelin
D. Bakker
L. van der Heijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:754-60
Abstract

Samenvatting

In Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Limburg werd in de periode 1975-1986 de incidentie van kanker bepaald met behulp van de IKZSOOZ-kankerregistratie. Bij mannen nam de incidentie van kanker tot 1984 toe en nam daarna af. Een dergelijk beloop werd waargenomen van kanker van long, prostaat, hoofd-halsgebied en nier. De incidentie van dikke-darmkanker en maligne melanoom van de huid steeg, die van maagkanker nam af. Bij vrouwen nam de incidentie van kanker geleidelijk toe. De incidentie van kanker van long, borst, blaas, hoofd-halsgebied, nier en van melanoom steeg; die van maag-en galblaaskanker daalde. Er bestond een tegengestelde ontwikkeling van de incidentie van longkanker bij mannen en vrouwen; dit hangt wellicht samen met de veranderingen in de tabaksconsumptie sinds de zestiger jaren.

De veranderingen in incidentie kwamen doorgaans overeen met het beloop van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek geregistreerde sterfte in hetzelfde gebied. Vertekening van de uitkomsten door wijzigingen in de verzameling en de codering van gegevens is weinig aannemelijk, maar kan ook veroorzaakt zijn door het toegenomen aanbod en de verfijning van specialistische zorg.

Auteursinformatie

IKZSOOZ-kankerregistratie, Postbus 231, 5600 AE Eindhoven.

J.W.W.Coebergh, arts-epidemioloog (tevens: Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Rotterdam); mw.M.Th.Verhagen-Teulings, registratie-arts; M.A.Crommelin, radiotherapeut (tevens: Catharina Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Eindhoven); D.Bakker, klinisch fysicus (tevens: Catharina Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Eindhoven; thans: Academisch Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Groningen); L.van der Heijden, informaticus.

Contact J.W.W.Coebergh

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties