Kankerincidentie in de regio Midden- en Zuid-Limburg in de periode 1986-1988

Onderzoek
L.J. Schouten
P.A. van den Brandt
J.J. Jager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:927-31
Abstract

Samenvatting

Om de kankerincidentie in de regio Midden- en Zuid-Limburg, zoals vastgelegd door de regionale kankerregistratie Integraal Kankercentrum Limburg (IKL) te bepalen en te vergelijken met de cijfers van de kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Zuid en het Samenwerkingsorgaan Oncologie Ziekenhuizen (IKZSOOZ) werd een descriptief onderzoek uitgevoerd. Als onderdeel van de landelijke kankerregistratie is door het IKL in Zuid- en Midden-Limburg een regionale kankerregistratie opgezet. Sedert 1986 verstrekken alle pathologische laboratoria en ziekenhuizen in de regio gegevens aan het IKL ten behoeve van de kankerregistratie. Incidentiecijfers werden berekend door standaardisatie met behulp van de leeftijdsopbouw van de Europese standaardbevolking.

Het incidentiecijfer voor alle tumoren bedroeg over de periode 1986-1988 voor mannen en vrouwen respectievelijk 406,3 en 273,0 per 100.000 personen per jaar. Deze incidentiecijfers toonden een grote overeenkomst met de incidentiecijfers die door de IKZSOOZ-kankerregistratie (Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg) zijn gerapporteerd over de jaren 1983-1986. Voor de meeste tumoren bleken de incidentiecijfers van de beide kankerregistraties goed met elkaar overeen te komen. Een lager incidentiecijfer nam het IKL echter waar voor tumoren van de maag (mannen, vrouwen), de blaas (mannen, vrouwen) en het ovarium, terwijl een hoger incidentiecijfer werd waargenomen voor tumoren van de long (vrouwen) en de pleura (mannen) en voor de categorie ‘primaire tumor onbekend’ (mannen).

De kankerincidentiecijfers uit de IKL-regio vertonen een grote overeenkomst met die van de IKZSOOZ-kankerregistratie. Op basis van gepubliceerde sterftecijfers voor kanker mag echter verwacht worden dat de incidentiecijfers van deze beide regio's vooral voor mannen zullen afwijken van de overige regio's van Nederland.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Limburg, afd. Kankerregistratie en Epidemiologie, Parkweg 20, 6212 XN Maastricht.

L.J.Schouten.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Epidemiologie, Maastricht.

Ir.P.A.van den Brandt, voedingskundige-epidemioloog.

Radiotherapeutisch Instituut Limburg, Heerlen.

J.J.Jager, radiotherapeut.

Contact L.J.Schouten

Ook interessant

Reacties