Sterfte bij zwangeren en kraamvrouwen door psychiatrische stoornissen

Klinische praktijk
E. Hink
J.M. Schutte
M.H.B. Heres
J.M.B. Wennink
A. Honig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:913-6
Abstract

Dames en Heren,

In de binnen- en buitenlandse pers worden jaarlijks vaak gevallen beschreven van zelfdoding bij jonge moeders en van infanticide, het doden van kinderen. ‘Why mothers die’, een recent rapport van de Confidential Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH) in het Verenigd Koninkrijk over de periode 2000-2002, laat zien dat psychiatrische stoornissen daar met 60 casussen oorzaak nummer één vormen van alle sterfgevallen tijdens de zwangerschap en tot 1 jaar na de bevalling.1 Het rapport toont een grote onderrapportage en een tekortschietende hulpverlening bij maternale sterfgevallen door psychiatrische aandoeningen.

In het Verenigd Koninkrijk en in Nederland bedraagt de maternale sterfte respectievelijk 13,1 en 12,6 per 100.000 levendgeboren kinderen; jaarlijks vinden er gemiddeld respectievelijk 600.000 en 200.000 bevallingen plaats.2 Als men ervan uitgaat dat de Britse en Nederlandse omstandigheden vergelijkbaar zijn en dat zich in het Verenigd Koninkrijk 252 gevallen in 10 jaar voordoen, komen in…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: mw.E.Hink, arts; mw.dr.M.H.B.Heres, gynaecoloog.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.dr.J.M.B.Wennink, kinderarts.

Afd. Psychiatrie: hr.dr.A.Honig, psychiater.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Groningen.

Mw.J.M.Schutte, arts in opleiding tot gynaecoloog.

Contact mw.dr.M.H.B.Heres (m.heres@slaz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties