Is er een verband tussen motorische en niet-motorische fluctuaties?

Stemmingsfluctuaties bij patiënten met de ziekte van Parkinson*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Rachel M.J. van der Velden
Martijn P.G. Broen
Mark L. Kuijf
Albert F.G. Leentjens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3735
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de frequentie van fluctuaties in stemmings- en angstklachten bij parkinsonpatiënten die lijden aan motorische fluctuaties en het exploreren van een mogelijk verband tussen het optreden van deze angst- en stemmingsklachten en motorische fluctuaties.

Opzet

Systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse.

Methode

Wij zochten in Pubmed, Medline en de Cochrane Library naar onderzoeken over angst- en stemmingsfluctuaties bij parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties, gepubliceerd tot en met januari 2018. In de meta-analyse berekenden wij een gewogen gemiddelde van het percentage parkinsonpatiënten met angst- en stemmingsfluctuaties.

Resultaten

Wij vonden 10 studies, waarvan er 9 voldeden aan onze kwaliteitscriteria. Fluctuaties in angstklachten traden op bij 3,1 tot 67,7% van de parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties, met een gewogen gemiddelde van 35,4%. Voor de fluctuaties in depressieve klachten varieerde het percentage van 2,1 tot 71,4, met een gewogen gemiddelde van 34,9%. De frequentie van fluctuaties in paniekklachten varieerde van 3,1 tot 54,5%, met een gewogen gemiddelde van 37,1%. Symptomen van angst en depressie waren vaker aanwezig tijdens motorische ‘off’-fasen dan tijdens de ‘on’-fasen.

Conclusie

Fluctuaties in angst- en stemmingsklachten komen vaak voor bij parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties. In de klinische praktijk is meer aandacht voor deze klachten wenselijk. De onderzoeken verschillen onderling sterk in de methodes waarmee fluctuerende symptomen worden vastgesteld. Ontwikkeling van een meer gestandaardiseerde en gevalideerde beoordelingsmethode is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk voor adequate diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek van motorische en niet-motorische symptoomfluctuaties.

Auteursinformatie

Contact Maastricht UMC+, Maastricht. Afd. Psychiatrie: drs. R.M.J. van der Velden, student geneeskunde; prof. dr. A.F.G. Leentjens, psychiater (a.leentjens@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rachel M.J. van der Velden ICMJE-formulier
Martijn P.G. Broen ICMJE-formulier
Mark L. Kuijf ICMJE-formulier
Albert F.G. Leentjens ICMJE-formulier
De ziekte van Parkinson als neuropsychiatrische stoornis

Gerelateerde artikelen

Reacties