Diepe hersenstimulatie voor bewegingsstoornissen

Klinische praktijk
Martijn Beudel
D.L. Marinus Oterdoom
Martje E. van Egmond
Teus van Laar
Marina A.J. de Koning-Tijssen
J. Marc C. van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3758
Abstract

Samenvatting

  • Diepe hersenstimulatie (DBS) is een behandeling waarbij met hoogfrequente elektrische stimulatie pathologische hersenactiviteit onderdrukt kan worden.
  • Momenteel wordt DBS al zo’n 30 jaar toegepast, vooral bij patiënten met ernstige bewegingsstoornissen, zoals de ziekte van Parkinson, dystonie en tremor.
  • Hoewel er duidelijk wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van DBS bij deze drie bewegingsstoornissen, is de effectgrootte van de behandeling nog beperkt, kan DBS de ziekten niet genezen en kan deze behandeling alleen toegepast worden bij een geselecteerde groep patiënten.
  • In dit artikel gaan we in op de belangrijkste indicaties en contra-indicaties voor DBS en op de uitkomsten van de toepassing bij de genoemde bewegingsstoornissen.
  • We bespreken de belangrijkste controverses en nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van diepe hersenstimulatie om verwijzers en medebehandelaars een toegankelijke introductie tot de behandeling te bieden.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Neurologie Amsterdam: dr. M. Beudel, neuroloog. UMCG, Groningen. Afd. Neurochirurgie: drs. D.L.M. Oterdoom en prof.dr. J.M.C. van Dijk, neurochirurgen. Afd. Neurologie: prof.dr. T. van Laar, dr. M.E. van Egmond en prof.dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, neurologen.

Contact M. Beudel (m.beudel@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn Beudel ICMJE-formulier
D.L. Marinus Oterdoom ICMJE-formulier
Martje E. van Egmond ICMJE-formulier
Teus van Laar ICMJE-formulier
Marina A.J. de Koning-Tijssen ICMJE-formulier
J. Marc C. van Dijk ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties