Diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen*

Klinische praktijk
Jozefien M. Overbeek
Pelle P. de Koning
Judy Luigjes
Pepijn van den Munckhof
P.R. (Richard) Schuurman
Damiaan Denys
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7015
Abstract

Samenvatting

  • Diepe hersenstimulatie (‘deep brain stimulation’, DBS) is een behandeling waarbij met geïmplanteerde elektrodes specifieke gebieden van de hersenen met elektrische pulsen worden beïnvloed.

  • DBS is in de context van de psychiatrie veelbelovend voor de behandeling van patiënten met therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis, depressieve stoornis en het syndroom van Gilles de la Tourette. Dubbelblinde en niet-geblindeerde studies laten zien dat de behandeling effectief is bij ongeveer de helft van deze patiënten.

  • Toekomstig onderzoek moet worden toegespitst op het bepalen van de optimale DBS-locatie in de hersenen voor de verschillende psychiatrische stoornissen.

  • Om de effectiviteit van DBS bij patiënten met psychiatrische aandoeningen te bevestigen zijn meer gecontroleerde, dubbelblinde studies nodig.

Auteursinformatie

*Dit is een bewerking van een eerdere publicatie in World Neurosurgery (2013;80:S31.e17-28) met als titel ‘Surgery for psychiatric disorders’. Afgedrukt met toestemming.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Psychiatrie: drs. J.M. Overbeek, neuropsycholoog; drs. P.P de Koning en prof.dr. D. Denys, psychiaters; drs. J. Luigjes, neurowetenschapper.

Afd. Neurochirurgie: dr. P. van den Munckhof en dr. P.R. Schuurman, neurochirurgen.

Contact prof.dr. D. Denys (ddenys@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7015; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 25 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jozefien M. Overbeek ICMJE-formulier
Pelle P. de Koning ICMJE-formulier
Judy Luigjes ICMJE-formulier
Pepijn van den Munckhof ICMJE-formulier
P.R. (Richard) Schuurman ICMJE-formulier
Damiaan Denys ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties