Diepe hersenstimulatie bij psychiatrische stoornissen
Open

Stand van zaken
27-10-2008
D. Denys

- Bij diepe hersenstimulatie worden in een specifiek hersengebied stereotactisch één of meer elektroden geïmplanteerd; deze kunnen elektrische pulsen afgeven. De activiteit van de elektrode kan na de implantatie nog worden aangepast.

- De toepassing van diepe hersenstimulatie bij psychiatrische stoornissen staat in de belangstelling door het geringe risico van de ingreep, het omkeerbare karakter van de techniek en de mogelijkheid om postoperatief de behandeling te optimaliseren.

- Diepe hersenstimulatie wordt momenteel onderzocht voor de obsessieve-compulsieve stoornis, het syndroom van Gilles de la Tourette en ernstige depressie.

- Diepe hersenstimulatie voor psychiatrische stoornissen bevindt zich momenteel in een experimenteel stadium.

- Deze techniek heeft de potentie om een voorkeursbehandeling te worden voor chronische, onbehandelbare psychiatrische stoornissen.

- Gezien de snelheid waarmee het effect van diepe hersenstimulatie intreedt, is het de vraag of bepaalde fundamentele aannamen over de pathofysiologie van psychiatrische aandoeningen juist zijn.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2330-5