Stel preconceptionele dragerschapsscreening niet uit

Opinie
Martina C. Cornel
Phillis Lakeman
Wybo Dondorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3205
Abstract

In Nederland ontbreekt een algemene setting voor preconceptiezorg waar ieder paar met kinderwens vóór de zwangerschap terecht kan. In 2007 adviseerde de Gezondheidsraad daarvoor een centraal gecoördineerd programma op te zetten.1 Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland.1 In zo’n kinderwensconsult zou behalve aan factoren als leefstijl ook aandacht moeten worden besteed aan genetische risicofactoren op grond van een uitgebreide familieanamnese. Daarnaast bepleitte de Gezondheidsraad in een groot opgezette pilotstudie na te gaan onder welke voorwaarden het aanbieden van dragerschapsscreening aan paren met kinderwens verantwoord zou zijn. Het zou dan gaan om preconceptionele screening op dragerschap van enkele in ons land veel voorkomende recessief erfelijke aandoeningen: taaislijmziekte (cystic fibrosis; CF) en hemoglobinopathieën zoals sikkelcelziekte en thalassemie. Spoedige implementatie van een kinderwensconsult door de overheid is echter niet te verwachten en het pleidooi van de Gezondheidsraad voor een pilotstudie…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Klinische Genetica, Amsterdam.

Afd. Klinische Genetica: prof.dr. M.C. Cornel, arts-epidemioloog (tevens EMGO-instituut, Centre for Medical Systems Biology, Leiden en Centre for Society and Genomics, Nijmegen); dr. P. Lakeman, klinisch geneticus in opleiding.

Universiteit Maastricht, afd. Metamedica, onderzoeksinstituten GROW en CAPHRI, Maastricht.

Dr. W. Dondorp, ethicus.

Verantwoording

Belangenconflict: prof.dr. M.C. Cornel is verbonden aan het VU medisch centrum dat paren een online test beschikbaar om te screenen op CF-dragersschap (€ 150,-) op niet-commerciële basis. Zij was lid van het Gezondheidsraadcomite dat in 2008 het advies ‘Screening: tussen hoop en hype’ schreef. Dr W.J. Dondorp was als secretaris betrokken bij de totstandkoming van het Gezondheidsraadadvies ‘Screening tussen hoop en hype’ (2008). Beide zijn betrokken bij onderzoek rond screening van het Center for Society and Genomics, dat wordt gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 maart 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties