Een rapport van de Gezondheidsraad

Nieuwe aanbevelingen voor neonatale screening

Opinie
Martina C. Cornel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9115
Abstract

Op 8 april 2015 verscheen het advies ‘Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen’ van de Gezondheidsraad.1 Bij vrijwel elke pasgeborene in Nederland wordt bloed afgenomen rond de vijfde tot zevende levensdag voor onderzoek op 17 veelal erfelijke ziekten waarbij vroege herkenning leidt tot gezondheidswinst. In dit rapport worden 14 nieuwe ziekten voorgedragen (tabel). Daarvan worden er momenteel 3 als nevenbevinding bij de hielprikscreening gerapporteerd, de andere 11 zijn echt nieuw. Redenen om het programma uit te breiden zijn betere testen en behandelingsmogelijkheden. De minister van VWS kondigde op 14 april 2015 aan de aanbeveling voor uitbreiding met 14 ziekten over te nemen.2

De Gezondheidsraad-commissie stelt verder voor dragerschap niet meer te rapporteren, wat niet overeenkomt met eerdere adviezen, en vindt screening op niet-behandelbare ziekten nu niet aangewezen, maar opent geen deur voor andere aanbieders van neonatale screening buiten de rijksoverheid.

Oude en nieuwe criteria

Net als in eerdere adviezen zegt…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Klinische genetica en EMGO instituut, Amsterdam.

Contact Prof.dr. M.C. Cornel, arts-epidemioloog (mc.cornel@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De auteur is voorzitter van de programmacommissie neonatale hielprikscreening en was lid van de Gezondheidsraad-commissie Neonatale Screening in 2005. Dit commentaar is deels gebaseerd op een mondelinge presentatie op het nationaal congres Pre- en Neonatale Screeningen, gehouden op 14 april 2015 te Utrecht.

Auteur Belangenverstrengeling
Martina C. Cornel ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties