Statines beschermen ook tegen overlijden door pneumonie
Open

In het kort
28-08-2009
Willem L. Blok

Waarom dit onderzoek?

‘Community-acquired’ pneumonie (CAP) is een belangrijke oorzaak van het overlijden van oudere patiënten. Eerder retrospectief onderzoek suggereerde een anti-inflammatoir en beschermend effect van voorafgaand gebruik van statines bij patiënten met pneumonie. Voor deze resultaten kon echter ‘confounding’ door cardiovasculaire comedicatie en door het zogenaamde ‘healthy-user effect’ niet uitgesloten worden.

Onderzoeksvraag

Wat is ...