Stappen op weg naar de uitroeiing van malaria

Klinische praktijk
Guido J.H. Bastiaens
Else M. Bijker
Robert W. Sauerwein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4095
Abstract

Samenvatting

  • De nieuwe mondiale strategie om malaria op termijn uit te roeien, richt zich naast snelle behandeling van individuele malariagevallen, op de blokkade van verspreiding van Plasmodium-parasieten in de populatie.

  • In een aantal landen heeft toegenomen financiering in combinatie met effectievere bestrijdingsmaatregelen geleid tot een aanzienlijke daling van de malaria-incidentie en de hieruit voortkomende ziektelast en mortaliteit.

  • Toenemende resistentie van Anopheles-muggen tegen insecticiden (pyrethroïden en dichloor-difenyl-trichloorethaan (DDT)) en verminderde gevoeligheid van de Plasmodium-parasiet voor diverse antimalariamiddelen verhoogt de noodzaak tot de ontwikkeling van nieuwe vectorcontrolestrategieën en medicamenten.

  • De ontwikkeling van een malariavaccin is in een stroomversnelling geraakt en een eerste vaccin wordt binnen 3 jaar verwacht.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Medische Microbiologie, Nijmegen.

Drs. G.J.H. Bastiaens en drs. E.M. Bijker, artsen-onderzoekers; prof.dr. R.W. Sauerwein, arts-microbioloog.

Contact prof.dr. R.W. Sauerwein (r.sauerwein@mmb.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Bastiaens en Bijker ontvingen financiële ondetsteuning van TIPharma (grant nr. T4-102). Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 15 december 2011

Ook interessant

Reacties