Malaria en geneesmiddelenresistentie

Klinische praktijk
P.A. Kager
J.C.F.M. Wetsteyn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:151-5
Abstract

Inleiding

Geneesmiddelenresistentie is een belangrijk probleem bij malaria veroorzaakt door Plasmodium falciparum (tropische malaria); bij infecties door P. vivax (derdendaagse of anderdaagse koorts) speelt dit probleem minder. P. ovale en P. malariae, respectievelijk oorzaak van derdendaagse en vierdendaagse koorts, zijn gevoelig voor de gebruikelijke middelen.

Incidentele meldingen van het falen van kininetherapie dateren al van 1910,12 terwijl het falen van chemoprofylaxe met pyrimethamine en proguanil sinds de jaren vijftig bekend is. Aan het eind van de jaren vijftig, begin jaren zestig werd chloroquineresistentie gemeld in Colombia en Thailand.23 Dit was na ruim 10 jaar algemeen gebruik van chloroquine. Chloroquineresistentie heeft zich snel verbreid over Zuidoost-Azië en het Amazone-gebied, en vanaf 1979 vanuit Oost-Afrika over Centraal-, zuidelijk en West-Afrika.3 Resistentie tegen de combinatie sulfadoxine-pyrimethamine komt uitgebreid voor in Zuidoost-Azië en het Amazone-gebied, in beperkte mate in tropisch Afrika.

In 1983, enkele jaren na de introductie van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Prof.dr.P.A.Kager en mw.J.C.F.M.Wetsteyn, internisten.

Contact prof.dr.P.A.Kager

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties