Stamcellen voor de cardiale geleiding

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:458

In een kweek van rattencardiomyocyten wekten Beeres et al. een stoornis van de elektrische geleiding op, waardoor 2 asynchroon kloppende velden van cardiomyocyten ontstonden. Vervolgens implanteerden de onderzoekers humane mesenchymale stamcellen uit het beenmerg op de plaats waar zij tevoren de laesie hadden aangebracht. Binnen 24 h vond resynchronisatie plaats…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties