Stamcellen: hype en hoop

Opinie
J.J.W.M. Janssen
P.C. Huijgens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1494-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1523.

Stamcellen zouden gebruikt kunnen worden bij de behandeling van uiteenlopende ziekten waarbij weefseldegeneratie door celverlies een rol speelt, zoals myocardinfarct en hartfalen, spierdystrofie, de ziekte van Parkinson en dementie. Stamcellen zijn immers klonogene voorlopercellen die zichzelf vernieuwen na celdeling, waarbij een deel van hun progenituur zich verder kan ontwikkelen tot meer gespecialiseerde celtypen. De bevruchte eicel, de zygote, is de stamcel in optima forma. Na enkele celdelingen ontstaat uit deze zygote een blastocyste, een met vocht gevuld blaasje, waarvan de buitenste cellen zich tot placenta en vliezen ontwikkelen. De binnenste celmassa van de blastocyste bestaat uit embryonale stamcellen, waaruit de 3 verschillende kiemlagen endoderm, mesoderm en ectoderm ontstaan en waaruit vervolgens alle lichaamscellen en weefsels gevormd worden. Embryonale stamcellen kunnen uit de blastocyste geïsoleerd worden en bij gebruik van de juiste kweekmedia in een petrischaaltje in leven gehouden worden. Hoewel deze stamcellen…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Hematologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Hr.J.J.W.M.Janssen en hr.prof.dr.P.C.Huijgens, internisten-hematologen.

Contact hr.J.J.W.M.Janssen (jjwm.janssen@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties