Stamcellen: therapeutische toepassingen en experimentele technieken

Klinische praktijk
Harald M.M. Mikkers
Rob C. Hoeben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3565
Abstract

Samenvatting

  • Er worden steeds vaker stamcellen gebruikt voor onderzoek en experimentele therapieën, maar de klinische mogelijkheden van stamcellen zijn vooralsnog beperkt.

  • Pluripotente stamcellen, met embryonale stamcellen als bekendste voorbeeld, kunnen differentiëren tot elk type cel; weefselspecifieke stamcellen daarentegen, kunnen nog slechts 1 of een aantal celtypen vormen binnen 1 type weefsel.

  • Sinds enige tijd is het mogelijk om verschillende typen somatische cellen te herprogrammeren tot pluripotente stamcellen. Dergelijke stamcellen worden geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS-cellen) genoemd.

  • Ook uit cellen van patiënten met een genetische aandoening kunnen iPS-cellen gevormd worden. Daarmee kan tegen een specifieke genetische achtergrond, onderzoek gedaan worden naar ziektemechanismen en nieuwe medicijnen.

  • Klinische toepassing van dergelijke iPS-cellen is op korte termijn nog niet te verwachten.

  • In verscheidene Nederlandse academische centra worden faciliteiten opgericht om iPS-cellen te maken voor wetenschappelijk onderzoek.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Moleculaire Celbiologie, Leiden.

Dr. H.M.M. Mikkers, moleculair stamcelbioloog (tevens afd. Immunohematologie & Bloedtransfusie); prof.dr. R.C. Hoeben, moleculair bioloog.

Contact dr. H.M.M. Mikkers (h.mikkers@lumc.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Christine L. Mummery, ontwikkelingsbioloog, gaf commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties