Therapeutisch kloneren: nog verre van toepasbaar

Klinische praktijk
N.J. de Both
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2111-5
Abstract

Samenvatting

- Therapeutisch kloneren is mogelijk geworden door de vondst dat kernen van cellen van weefsels van volwassen dieren met succes gebruikt kunnen worden voor het kloneren en doordat humane embryonale stamcellen in kweek zijn gebracht vanuit preïmplantatie-embryo's.

- Wanneer kernen van cellen van gezonde weefsels van een patiënt gebruikt worden voor de injectie van ontkernde eicellen, kunnen deze eicellen kunstmatig worden geactiveerd, waardoor de embryonale ontwikkeling op gang komt. Uit de embryo's kunnen dan stamcellen van de donor zelf worden geïsoleerd.

- Deze embryonale stamcellen delen zich als permanente cellijnen in kweek onbeperkt en blijven pluripotent, dat wil zeggen dat ze na toediening van één of meer specifieke factoren zich tot verschillende celtypen kunnen differentiëren.

- Het is dan mogelijk celtherapie met deze gedifferentieerde cellen te bedrijven door ze weer te transplanteren in de patiënt die een tekort of een defect heeft aan deze cellen. Hierbij wordt voorkomen dat de getransplanteerde cellen worden afgestoten.

- Door de geringe efficiëntie van het kloneren zal een groot aantal onbevruchte eicellen nodig zijn. De vraag is of hiervoor voldoende donoren beschikbaar zijn.

- De gekweekte cellen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, willen ze gebruikt kunnen worden voor transplantatie. De stamcellen moeten worden gecontroleerd op chromosoomafwijkingen en de differentiatie van de cellen die de patiënt nodig heeft, moet volledig zijn, want ongedifferentieerde stamcellen vormen na transplantatie goedaardige kiemceltumoren.

- Verder is het moeilijk om de cellen op de juiste plek te krijgen en ze te laten integreren in het bestaande weefsel in functionele verbanden.

- Vanwege de vele technische problemen is het vooralsnog de vraag of therapeutisch kloneren haalbaar is.

Auteursinformatie

Erasmus Universitair Medisch Centrum, afd. Pathologie, Rotterdam.

Dr.N.J.de Both, gepensioneerd medisch bioloog, Zernikestraat 12, 2912 BL Nieuwerkerk a/d IJssel.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties